عكاسی

انتخابات انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ در تالار غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور اعضا انجمن برگزار شد.

به گزارش مجله هنر، اعضای هیات مدیره به ترتیب آرش خاموشی با 97 رای، حمید فروتن با 83 رای، علی آقا ربیع با 83 رای، محمد دلکش با 82 رای، سجاد صفری با 82 رای، صبا طاهریان با 78 رای، مجید عسگری پور با 64 رای، مرتصی فرج آبادی با 59 رای، امیر خلوصی با 50 رای و بازرسان مهدی قاسمی با 103 رای، ابوالفضل نسایی با 83 رای، اصغر خمسه با 10 رای انتخاب شدند.

0
Shares