اطـلاعات تماس

آدرس
ایـران، تهران - خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)
نرسیـده به سهروردی، شماره 825
صندوق پستی: ١٩٩٩-١۴١۵۵ 

تمـاس
1784907-910 (98+)

ایمیل‌هـا
[artmag.ir] [@] [info]
[artmag.ir] [@] [prd]
[artmag.ir] [@] [ads]

شبکـه‌های اجتماعی مجلـه هنر

پیـام شما

ما در 24 ساعت شبانه روز و ٧ روز هفته آماده دریافت پیام شما هستیم و در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

برای شروع گفتگو و چت با همکاران ما، بر روی نام آنها کلیک کنید. در صورت ضرورت، به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید: info@artmag.ir

گفتـگو با ما در واتساپ
Close and go back to page