سیاست‌ها

    این سایت با رویکرد حرفه‌ای، به انتشار اخبار تخصصی مربوط به رخدادهای هنری، جشنواره‌ها و مسابقه‌ها، درج مقالات و نقد و تحلیل آثار مرتبط با مقوله هنـر می‌پردازد.
    در راستای هدف فوق، فقط اخبار و رخدادهای مهم هنری، مقاله‌های سودمند با قابلیت نقد و بررسی منتشـر خواهند شد.
    اختصاص صفحـات مجزا جهت پروفایل، صرفا با دیدگاه معرفی هنرمندان تاثیرگذار و مطرح ایرانی و دارای سوابق حرفه‌ای صورت می‌پذیرد.
    اخبار درج شده از منـابع دیگر، با ذکر منبـع انتشار خبـر و یا لینک آنها در اين سايت استفاده می‌شود. مسئولیت کامل صحت و درستی محتـوای خبر، همانا منبـع اصلی منتشر کننده خبر اعم از خبـرگزاری‌ها، مطبوعات و دیگر سـایت‌ها خواهند بود.
    پرتال دو زبانه مجله هنـر، به هیچ سازمان، گروه، حزب، دسته و انجمن خاص وابستگی نداشته و بدون هر گونه گرایش سیاسی، صرفا با هـدف انتشار اخبار گزیده هنری به ارایه خدمات رسانه‌ای می‌پردازد.
    مبنا و سیاست اصلی سایت، عدم درج هر گونه خبر و مطالب مرتبط با مسایل سیاسی، و پرهیز از انتشار هرگونه اخبار متضاد با اهداف و سیاست‌های کشور است. 
    درج مطالب، مقاله ها و اخبار به معنای تایید محتوی آنها نیست. پرتال مجله هنر در رد یا قبول مطالب و مقالات وارده کاملا مختار است و دریافت مطالب و مقاله ها از هر طریق، خواه با استفاده از ایمیل یا پست، هیچگونه الزامی برای انتشار آنها ایجــاد نخواهد کرد. مطالب مناسب بعد از تایید توسط تیم تحـریریه سایت، در نوبت انتشار قرار خواهند گرفت.
    پرتـال مجـله هنـر ثبت شده در سايت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلیه فعالیت‌های آن منطبق با قوانین کشور بوده، و بصورت همیشگی این رویـه را حفظ خواهد کرد.
0
Shares