• بازاريابی هنر، دیدگاه انطباقی هنر به منزله یک فعالیت اقتصادی

    بهداد نجفی اسدالهی: با توجه به جایگاه خاص و والای هنر در زندگی بشر و با در نظر گرفتن ارزش و احترام معنوی ویژه‌ای که جوامع انسانی برای هنرمندان قاِئل هستند، مطالعه و بررسی‌های صرفا اقتصادی و مدیریتی هنر و فعالیت‌های هنری با رویکردهای کسب و کار و تجاری همواره مورد نقدهای مثبت و منفی گوناگون قرار گرفته و بین هنرمندان و اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی محل بحث و گفتگو بوده است.

برای شروع گفتگو و چت با همکاران ما، بر روی نام آنها کلیک کنید. در صورت ضرورت، به آدرس زیر ایمیل ارسال نمایید: info@artmag.ir

گفتـگو با ما در واتساپ
Close and go back to page